top9
|Home | Informatie | Nieuws | Kindervakantiedagen 2020 | Vrijwilligers | Trugkieke |
| Gedragsregels| Sponsors | Contact | Linkpagina | Colofon |

Webredactie en beheer

Voor het beheer van de website van speeltuin “De Mallemolen” is een webmaster aangesteld. Op- of aanmerkingen en opbouwende kritiek zijn altijd van harte welkom.

Email: info@speeltuindemallemolen.nl

Disclaimer

Deze website is een officiële website, ontwikkeld en samengesteld door Robert Proos en overgedragen aan Christjan Soethout. Aan de samenstelling en inhoud van onze website wordt steeds weer de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt de webmaster en het bestuur geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Geen rechten van welke aard dan ook kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze website. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster en auteursrechthebbende tenzij anders vermeld. De rechten op de foto's behoren toe aan de fotograaf.