Speeltuinvereniging 'de Mallemolen'
| Home | Informatie | Nieuws | Kindervakantiedagen 2020 | Vrijwilligers | Trugkieke |
| Gedragsregels | Sponsors | Contact | Linkpagina | Colofon |

Algemene informatie
Ingang speeltuin 'de Mallemolen'In 1991 is door een groep vrijwilligers een speeltuincomité opgericht, om van het bestaande Wolphaartsdijkse speelveldje langzaam maar zeker een echte speeltuin te maken. Na overleg met de Gemeente Goes werd een plan opgesteld die de totale herinrichting van het bestaande speelveldje omvatte. Het geld voor deze herinrichting, werden door de gemeente en het Nationaal Jeugdfonds op tafel gelegd. Door het houden van schoonmaakacties, fietspuzzeltochten en 'doe-dagen' verkreeg de speeltuin subsidie in het kader van 'premie-op-actie'. Door het verkrijgen van deze subsidiegelden kon het aantal speeltoestellen door de jaren heen fors uitgebreid worden. Vanaf 2008 heeft er in de speeltuin de tijdelijke basisschool gestaan zodat de definitieve school verbouwd kon worden. Eind 2012 is deze noodvoorziening weggehaald en was dit tevens het begin om de speeltuin grondig aan te pakken en op te knappen.

 Sinds 1999 vind er jaarlijks de Kindervakantiedagen plaats. Gedurende een aantal dagen werken zo'n 100 kinderen aan hutten, tenten en andere bouwwerken, gebaseerd op een thema. Meer informatie over de afgelopen Kindervakantieweken is te vinden op de pagina 'Trugkieke'.

Taken van het bestuur
Het bestuur van de speeltuinvereniging houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van de Kindervakantieweken. Dit omvat o.a. het zoeken van sponsors, het opstellen van het programma en het coördineren van de vrijwilligers. Ook het onderhouden van de contacten met het dorp, door o.a. de Schalm en de donateursactie, valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling

Penningmeester

Leontine Soethout

telefoon

0113-581310

*Secretariaat

Christjan Soethout

e-mail

info@speeltuindemallemolen.nl

telefoon

0113-581310

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

*Werkgroep Kindervakantiedagen

 

Wendy Mutsaers

Arend van de Bosse

Cindy Waterham

Sandra Kluijfhout

Thea Lievaart

Leandra Marijs

Sander Hoogewoning

Elvira Smallegange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Adres en parkeren speeltuin:

   Gardeniershof 19a  Wolphaartsdijk